Program opiekuńczo-wychowawczy w grupie maluchów

Program opiekuńczo-wychowawczy w grupie młodszej

Podstawowym celem realizacji programu w najmłodszej grupie jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez stworzenie przyjaznej atmosfery i nawiązanie indywidualnego kontaktu opiekuna z dzieckiem. Kolejnym ważnym celem jest stymulowanie rozwoju psychomotorycznego – próby samodzielnego raczkowania, próby stawiania pierwszych kroków zachęcanie do samodzielnego picia z kubeczka i jedzenia oraz nauka sygnalizacji potrzeb fizjologicznych.

Program edukacyjny dla dzieci młodszych:
1. Rozwój ruchowy
 • prowadzenie zabaw „a kuku”, „jest – nie ma”
 • prowadzenie zabaw kontaktowo – naśladowczych („słonko świeci”, „idzie rak”, itp.)
 • zabawy ze śpiewem („Tu paluszek”, „Ola i liście”)
 • podtrzymywanie dziecka w pozycji stojącej i pobudzanie do rytmicznego „podskakiwania”
 • wywoływanie raczkowania przy użyciu zabawek
 • próby przestępowania przeszkody przy asekuracji opiekunki.
2. Rozwój manualny i umysłowy
 • budowanie z klocków (wieża)
 • układanie „piko”
 • dopasowywanie form do otworów – klocki „test” (2 – elementy).
3. Rozwój mowy i myślenia
 • powtarzanie sylab la, la, ta, ta, ba, ba, pa, pa (gaworzenie)
 • wywoływanie reakcji na imię
 • podawanie pierwszych prostych poleceń popartych gestem („daj rączkę”, „gdzie ciocia”)
 • wprowadzenie prostych nakazów i zakazów (daj, chodź, nie wolno)
 • śpiewanie piosenek
4. Koordynacja wzrokowo–ruchowa
 • zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne
 • zabawy ruchowe i dydaktyczne
 • czytanie i oglądanie książeczek
 • zabawa w teatr (przy pomocy pacynek, kukiełek)
Praca w grupie niemowlęcej to indywidualny kontakt opiekuna z dzieckiem, w którym dorosły w sposób bardzo wrażliwy i adekwatny do potrzeb dziecka, odpowiada na jego sygnały i otacza je miłością i troską. Z każdym dniem niemowlę dorasta i  zdobywa nowe umiejętności – siadanie, raczkowanie, mówienie, stawianie pierwszych kroków.

Program dla dzieci starszych

Program dla dzieci starszych

Głównym założeniem wychowawczo-dydaktycznym w grupie dzieci starszych jest osiągnięcie samodzielności i gotowości przedszkolnej. Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, aktywnością na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi.

W pracy z dziećmi stosujemy:

 • Metodę Ruchu Rozwijającego – WERONIKI SHEBORN
 • Metodę Dobrego Startu – prof.dr hab. Marty Bogdanowicz
 • Metodę Carla Orffa
Program edukacyjny dla dzieci starszych:
1. Zajęcia edukacyjne:

opowiadania, rozmowy, pogadanki tłumaczące dzieciom otaczający je świat, czytanie książek, nauka wierszyków i wyliczanek ćwiczących pamięć, zabawy dźwiękonaśladowcze, elementy matematyki (przeliczanie), nauka m.in. kolorów, dni tygodnia, rozwijanie słownictwa.

2. Zajęcia ruchowe:

zabawy bieżne, zabawy z elementami równowagi, zabawy z elementami czworakowania, zabawy orientacyjno-porządkowe, zabawy ze śpiewem, zabawy taneczne, pełzanie, przechodzenie przez przeszkody, spacery oraz zabawy na powietrzu.

3. Zajęcia plastyczne:

malowanie kredkami, farbami, kredą, rysowanie, kolorowanie, lepienie z ciastoliny, masy solnej, stemplowanie, naklejanie, wydzieranie, ćwiczenie zdolności manualnych.

4. Zajęcia muzyczno-rytmiczne:

słuchanie muzyki, nauka i śpiewanie piosenek, zabawy i ćwiczenia rytmiczne, zabawy ze śpiewem, zabawy z elementem tańca, muzykowanie na prostych instrumentach.

5. Edukacja społeczna:

rozwijanie umiejętności radzenia sobie w grupie, postępowania zgodnie z regułami, nawiązywanie kontaktów społecznych, przyjaźni, współpraca w zabawie, integracja z grupą, rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji, kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych (korzystanie z sedesu/nocnika, mycie rąk, samodzielne ubieranie i rozbieranie się, mówienie proszę, przepraszam, dziękuję). 

Program naszego żłobka nastawiony jest na wielokierunkowy rozwój dziecka poprzez zabawę. Małe dzieci są niezwykle zainteresowane otaczającym je światem i posiadają wielki potencjał intelektualny, dlatego stwarzamy warunki do rozbudzania ich ciekawości, poszerzania horyzontów, powiększania zasobu słownictwa oraz rozwijania umiejętności logicznego myślenia.

„ …Dziecko chce być dobre
     Jeśli nie umie – naucz
     Jeśli nie wie – wytłumacz
     Jeśli nie może – pomóż…”
                    - Janusz Korczak

uczymy01

uczymy02

uczymy03

uczymy04

 

 

uczymy05

uczymy06

uczymy07

Niepubliczny Żłobek - Jaś i Małgosia.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.